Rozszerzenie gwarancji na 3 rok

Gwarancja na duplikatory Rimage obejmuje naprawę duplikatorów.

Naprawa to usunięcie zgłoszonej przez Użytkownika wady duplikatora. Naprawy wykonywane są w serwisie Alstor. Warunki przedłużonej gwarancji są identyczne jak w gwarancji podstawowej.

Użytkownik zgłasza potrzebę naprawy faksem lub pocztą elektroniczną. Alstor potwierdza zgłoszenie poprzez nadanie sprawie numeru RMA. Naprawy uszkodzeń niezawinionych przez Użytkownika w okresie gwarancyjnym są bezpłatne.

Bliższych informacji udzielamy telefonicznie:
22 510 24 51